מאמרי הגות

 אין דבר גדול או עתיק יותר מהיקום

 

ראשית תפילת הקבע >>>

 

קהל שוגג

 

קהל שוגג בימינו
 

תגובה לרב יואל בן נון

פתח תגובה

תגובה לתגובה

 פתח תגובה

 

יום ייסוד היכל ה 'על-פי נבואות חגי וזכריה

 

"באורך נראה אור" לזכר סגן דני כהן הי"ד
שני נביאים ידועים לנו - חגי וזכריה - עלו עם זרובבל ויהושע בן יהוצדק בשיבת ציון הארץ שבעקבות הצהרת כורש, הקימו מחדש את ירושלים ויהודה, בנו את המזבח, ולבסוף גם ...

 

 

חג הסוכות-אסיף וכפל המשמעות של הרגלים

 

המשך המחברשת של הברזל בתורה היא הקשורה בנס, ביציאת מצרים, ההיסטוריה המיוחדת של האומה הישראלית אשר הורתה ב"כור הברזל "של מצרים, ולידתה ביציאת מצרים. המשמעות הטבעית של הברזל בתורה היא הקהילה בטבע של ארץ ישראל, הקלקות שלה, באביב - ...

 

נחלת בנימין - נחלת שכינה

 

      בנימין, הצעיר בין בני יעקב. עשר בני ישראל, היצרן יחד ...

 

 

השראת רוח הקודש על-פי הראי"ה קוק

 

מאת ה ', מתוך הנשמה:

השראת רוח הקודש על-פי הראי"ה קוק

חזיונות מקוריים ועריכתם

 

חוקר או מקובל?

הוגה דעות תורני-מודרני? חסיד ומקובל אשר חידש שיטה בהבתנת קבלת האר"י (וקודמיו) האם היה הראי"ה פילוסוף או מקובל? רב פוסק ומנהיג רוחני? ...

 

 

הוויה פעילה וקיומית במקרא - פירושו הלשוני של שם ה '

 שנים רבות מעסיקה אותי השאלה מה משמעותו המקורית של השורש ה.ו.י. ושל קרובו ה.י.י., התוכנה ההסתעפויות של שני השורשים האלה או הקשר ביערן, וכמובן, מהו הפירוש הלשוני של שם ה ', ש

 

  

הרב אלקלעי ומהפכת התשובה - השיבה לארץ

המהפכנות ההלכתית, המחשבתית וההיסטיסטית של הרב אלקלעי ניכרת במיוחד בפירושו לפרשת התשובה שבתורה (דברים ל), ובהגדרותיו למושג התשובה בהלכה ובהיסטוריה. פרשת התשובה ומושג התשובה היו לציר מרכזי בתפיסתו הכוללת ובפעולתו המעשית. החיבור 'פתח כחודה של מחט' ממש כולל לפירושו המהפכני, ...

 

"מִידֵי אֲבִיר יַעֲקֹב - מִשָּׁם רֹעֶה אֶבֶן יִשְׂרָאֵל"

(בראשית מ"ט, כד) 

דברים לזכרו של הרב עדין אבן ישראל

 

 

  

עקידת יצחק - עונש או ניסיון?

מהי המשמש של עקידת יצחק - בעקבות פירושו המפתיע של הרשב"ם

 

כה אמר ה 'צבאות אלהי ישראל הנני מביא רעה על המקום הזה אשר כל שֹמעה תִּצַלנה אזניו. יען אשר עזבֻני ... ומָלאו את המקום הזה דם ...

 

פשר קהלת

 

 א. לדמותה של מגילת קהלת

 

 

 מגילת קהלת יוצאת דופן בכל המקרא [1] , לא צריך שיש בה קשיים מרובים - יש ספרים קשים ממנה - אלא בכך שמגמתה אפופה תעלומה.

 

אמונה אל מול הפכיה

 

הדבר הטוב נודע מהפכו

ידיעה אמיתית"   

(מהר"ל, נצח ישראל, פרק א')

 האור הובדל  והוגדר אל מול החושך,

הטוב אל מול הרע,

החיים אל מול המוות,

והגלות היפך הגאולה.

כיצד נבחין 'אמונה' – אל מול הפכה?!

נצטרך להתמודד מול כמה הפכים,כדי …

 

נבואת יחזקאל וזכריה, הגיונות איוב וחזיונות …