מאמרי הגות

 

 

ראשית תפילת הקבע >>>

 

קהל שוגג

 

קהל שוגג בימינו
 

תגובה לרב יואל בן נון

פתח תגובה

תגובה לתגובה

 פתח תגובה

 

יום ייסוד היכל ה' על-פי נבואות חגי וזכריה

 

"באורך נראה אור" לזכר סגן דני כהן הי"ד
שני נביאים ידועים לנו – חגי וזכריה – עלו עם זרובבל ויהושע בן יהוצדק בשיבת ציון הגדולה שבעקבות הצהרת כורש, הקימו מחדש את ירושלים ויהודה, בנו את המזבח, ולבסוף גם …

 

 

חג הסוכות-אסיף וכפל המשמעות של הרגלים

 

המשמעות המחודשת של הרגלים בתורה היא הקשורה בנס , ביציאת מצרים, בהיסטוריה המיוחדת של האומה הישראלית אשר הורתה ב"כור הברזל" של מצרים, ולידתה ביציאת מצרים. המשמעות הטבעית של הרגלים בתורה היא הקשורה בטבע של ארץ ישראל, בחקלאות שלה, באביב – …

 

נחלת בנימין – נחלת שכינה

 

      בנימין, הצעיר בין בני יעקב, הוא יוצא-דופן ביניהם, הוא היחיד שנולד ליעקב אחרי שנקרא שמו ישראל, היחיד שלא היה משועבד ללבן ולא השתחווה לעשו, היחיד שנולד בארץ-ישראל – וכנראה לענ"ד, בנחלתו[2] והוא המשלים את שנים עשר בני ישראל, היוצרים יחד …

 

 

השראת רוח הקודש על-פי הראי"ה קוק

 

מאת ה', מתוך הנשמה:

השראת רוח הקודש על-פי הראי"ה קוק

חזיונות מקוריים ועריכתם

 

חוקר או מקובל?

האם היה הראי"ה פילוסוף או מקובל? הוגה דעות תורני-מודרני? חסיד ומקובל אשר חידש שיטה בהבנת קבלת האר"י (וקודמיו)? רב פוסק ומנהיג רוחני? …

 

 

הוויה פעילה וקיומית במקרא – פירושו הלשוני של שם ה'

 שנים רבות מעסיקה אותי השאלה מה משמעותו המקורית של השורש ה.ו.י. ושל קרובו ה.י.י., מהן ההסתעפויות של שני השורשים האלה ומה הקשר ביניהם, וכמובן, מהו הפירוש הלשוני של שם ה', ש

 

  

הרב אלקלעי ומהפכת התשובה – השיבה לארץ

המהפכנות ההלכתית, המחשבתית וההיסטורית של הרב אלקלעי ניכרת במיוחד בפירושו לפרשת התשובה שבתורה (דברים ל), ובהגדרותיו למושג התשובה בהלכה ובהיסטוריה. פרשת התשובה ומושג התשובה היו לציר מרכזי בתפיסתו הכוללת ובפעולתו המעשית. החיבור 'פתח כחודה של מחט'  יוחד כולו לפירושו המהפכני, …

  

עקידת יצחק – עונש או ניסיון ?

מהי המשמעות של עקידת יצחק – בעקבות פירושו המפתיע של הרשב"ם

 

כה אמר ה' צבאות אלהי ישראל הנני מביא רעה על המקום הזה אשר כל שֹמעה תִּצַלנה אזניו. יען אשר עזבֻני… ומָלאו את המקום הזה דם …

 

פשר קהלת

 

 א. לדמותה של מגילת קהלת

 

 

 מגילת קהלת יוצאת דופן בכל המקרא[1], לא בכך שיש בה קשיים מרובים – יש ספרים קשים ממנה – אלא בכך שמגמתה אפופה תעלומה.

 

אמונה אל מול הפכיה

 

"הדבר הטוב נודע מהפכו

ידיעה אמיתית"   

(מהר"ל, נצח ישראל, פרק א')

 האור הובדל  והוגדר אל מול החושך,

הטוב אל מול הרע,

החיים אל מול המוות,

והגלות היפך הגאולה.

כיצד נבחין 'אמונה' – אל מול הפכה?!

נצטרך להתמודד מול כמה הפכים,כדי …

 

נבואת יחזקאל וזכריה, הגיונות איוב וחזיונות …