מאמרי הסטוריה

 

 

 מפות לפרשיות ספר במדבר, משלח עד מסעי, ולפרשת דברים.

 

הגן בעדן - חטא אדם הראשון >>>

 

 

הארץ לא נשארה תוהו ובוהו 

 

 מגדל יריחו הקדום = לוח שמש

 

 

אנשי הכנסת הגדולה

 

 

 

מאבק הזהות של משה

 

 

 

בא על עית

 

 

 

לא יורה שם חץ

 

 

 

נחלת בנימין – נחלת שכינה

 

 

 

      בנימין, הצעיר בין בני יעקב, הוא יוצא-דופן ביניהם, הוא היחיד שנולד ליעקב אחרי שנקרא שמו ישראל, היחיד שלא היה משועבד ללבן ולא השתחווה לעשו, היחיד שנולד בארץ-ישראל – וכנראה לענ"ד, בנחלתו[2] והוא המשלים את שנים עשר בני ישראל, …

 

 

המבנה בהר-עיבל וזיהויו כמזבח

 

ניתוח פרשיות המזבח במקרא לעומת הלכות מזבח בתלמוד

 

   

הקדמה

א.      עקרונות המזבח במקרא.

ב.      עקרונות המזבח בתלמוד – השוואה.

ג.        פרטים בהלכות מזבח עפ"י סוגיות התלמוד.

ד.       המזבח ביחס לרוחות העולם.

ה.      הבמה על הסלע.

ו.        …

 

 

העברים וארץ-העברים

 

מאמר זה בא לבחון את משמעות השם 'עברי' (או 'עברים') במקרא, ביחס לשם 'ישראל', וכן לדון בהשלכות השונות של שאלה זו בתחום ההיסטורי ובתחום העיוני וההלכתי.

 

הביטוי 'עברי' (או 'עברים') מופיע במקרא בהקשרים הבאים(1):

1.    "ויבא הפליט

 

המקרא במבט היסטורי וההתנחלות הישראלית בארץ כנען

 

 

 

היסטוריה ומקרא – הילכו שניים יחדיו?

 

ספר בראשית – תקופת האבות

 

מכחישי ההיסטוריה שבמקרא סבורים שסיימו זה מכבר לנתץ את 'האסכולה ההיסטורית' ביחס לתקופת האבות (לשם כך מחקו את המונח 'תקופת האבות',[1] ותיארו את סיפורי בראשית כסיפורים מאוחרים, פסידו-אפיגרפיים); לא מכבר השלימו גם את …

 

 

מפני מה לא שלח יוסף שליח אל אביו?

 

קושיה עצומה הקשה רבנו משה בן נחמן, ומאז היא מהדהדת בכל מקום שבו קוראים ולומדים בספר בראשית: מדוע לא שלח יוסף שליח לאביו, להודיע שהוא חי, ומושל במצרים?

 

…ולולי כן, היה יוסף חוטא חטא גדול לצער את אביו ולהעמידו …

 

 

מעשה ברוריה בניתוח היסטורי

 

 

 

העברים וארץ העברים

מאמר זה בא לבחון את משמעות השם 'עברי' (או 'עברים') במקרא, ביחס לשם 'ישראל', וכן לדון בהשלכות השונות של שאלה זו בתחום ההיסטורי ובתחום העיוני וההלכתי.…

 

 

משא אגג – מלחמת שאול בעמלק

 

 

עיר דוד – הביצור והנִקבה

 

 

 

 

דרך ארץ פלשתים ויציאת מצרים

היתכן שמה שא-והים רצה הוא למנוע מן העם את המלחמה, על כל ים, מפני החשש שמא יתחרטו על הכול וישובו למצרים בגופם. ואם כן, הרי דומה הדבר למי שברח מפני הארי ופגעו הדוב, שהרי מה פגשו בני ישראל על ים-סוף …