מאמרי הגות

 

חילופי האיגרות בסוף המגילה - מע' 15

 

 

שמיטה או שבת הארץ?

חזון ומציאות – מצווה ואמונה

 

חשמל בשבת

אלקטרוניקה מתחדשת, וחיישנים

 חשמל הוא קודם כל אש. כך כתוב בתנ"ך. בורא עולם ברא עולם שיש בו חשמל אטמוספירי. 

 

 איסורי ריבית בחברה מודרנית

  

רבים משומרי המצוות, ואף מתלמידי חכמים, סבורים בעומק ליבם, שכל ניסיון ליצור זיקה וקשר בין מצוות התורה כפי שנתפרשו בהלכת חז"ל, ובין החיים המודרניים, נועד לכישלון מראש. איסורי ריבית והיתר עיסקא, כמו שמיטת כספים והיתר פרוזבול, שתוקן …

 

גט משעה אחרונה' למניעת עיגון

 

מקור כפול לסמכות השלטונית

 

בסיס רעיוני למשטר דמוקרטי על פי התורה

א. מבוא: לקראת השקפת עולם מדינית דו-קוטבית

מאז ראשית ימיה ידעה החברה הישראלית מתחים בלתי פוסקים בין דתיים לבין חילונים. כה רבים ועצומים המתחים עד שקשה להצביע על הבולטים שבהם. די אם אזכיר …

 

ברוך אתה ה'

על ריבוי הגשמים, ועל מיעוט הצוררים

 

קיצור הלכות  דרכים 

 

הלכות דרכים וטיולים – סכנות ומצוות

 

א.      הסכנה הגדולה ביותר בימינו היא סכנת תאונות דרכים, ותאונות בכלל.

      לפני שיוצאים לכל נסיעה ברכב, חובה הלכתית, לבדוק שהרכב תקין. אסור לנסוע ברכב שאין ידוע

      מה טיבו, או ברכב שיש בו תקלה כלשהיא בחלקים הקריטיים (כגון, צמיגים, מעצורים, הגה,…

 

"ובלכתך בדרך" הלכות דרכים  – לימוד עיוני מקיף

חלק א וחלק ב

עיון מעמיק בהלכות דרכים, מתוך הסוגיות והפוסקים יחד עם דיון הלכתי מקיף בכל סעיף ובכל פרט - לומדי ולומדות הלכה ורבנים פוסקים, ראשי ישיבות ותלמידיהם, יוכלו למצוא בחיבור זה 'מסכת' הלכתית לעיון וללימוד מסודר של נושא חיוני במציאות חיינו.

 

 

תרומת איברים להצלת חיים

 

המאמר נכתב לספר זיכרון לאריאל טובי ז"ל, תלמיד ישיבת בני עקיבא בנתיבות, שהוריו זכו עבורו בהצלת חיים על-ידי תרומת איבריו. (המאמר התפרסם בהסכמת המשפחה), ביום אישור החוק לקביעת המוות שיזם חבר הכנסת עתניאל שנלר, אשר תואם את פסיקת הרבנות הראשית …

 

מהלכות פסח – התורה והחיים

 

 

קצת יושר ומבט בעיניים פקוחות אל ההלכות, ועם זה גם אל פני המציאות נחוצים מאוד  בהלכות הפסח. דוגמא ראשונה היא בדיקת חמץ "לאור הנר", שהרי "אור הנר יפה לבדיקה", כפי שאמרו חז"ל (פסחים ח' ע"א). עוד …

 

צפירת זיכרון 

 

 

חמץ ומצה בפסח, בשבועות ובקרבנות הלחם*

 

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרה של המצווה. ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

עיון במקומות השונים המופיעים בתורה, …

 

אחד בשבט או ט״ו בשבט? 

מהן ההשלכות המעשיות של מחלוקת בית שמאי ובית הלל,  לגבי התאריך של ראש השנה לאילן אולם לפני כן יש לדון בשאלה אם יש כאן מחלוקת רעיונית‑עקרונית (מעבר להבדלים המעשיים) — האם ישנו הבדל מהותי בין קביעת ראש השנה לאילן באחד בשבט ובין קביעתו בחמישה עשר בשבט?

 

הלכות פסח, והסבה בימינו

 

עריכת הסדר בפינת הישיבה, הרי זה שינוי ניכר מכל שבת וחג שרגילים לשבת לשולחן, וזה מעורר שאלות באופן טבעי, כמעט כלשון הרמב"ם: ועוקרים השולחן מלפניהם קודם שיאכלו. אז אפשר גם לקיים עקירת השולחן, וגם הסבה כעיקר הדין בדברי חז"ל, וכדרך …

 

 

 

39 אבות מלאכות בשבת – מנין ?

גילוי חדש על מקור המספר 39 כמסגרת קבועה למלאכות האסורות בשבת.

הרב יואל בן נון משחזר את המדרש המקורי.

 

 מכל הסוגיות העוסקות במלאכות שבת, במשנה (שבת פרק כלל גדול), במדרשי ההלכה (מכילתא כי-תשא, ויקהל), ובשני התלמודים …

 

ראשית תפילת הקבע >>>

 

 קהל שוגג 

קהל שוגג בימינו 

תגובה לרב יואל בן נון

פתח תגובה

תגובה לתגובה

 

 פתח תגובה