מקראות

מסכת מקראות, שיעור ראשון, יתרו משה וציפורה - הרב יואל בן נון

מסכת מקראות שיעור שלישי - עצת יתרו ומינוי השופטים - הרב יואל בן נון 

 

 

עצת יתרו ומינוי השופטים (בין שמות לדברים)

 

מסכת מקראות שיעור רביעי - הר סיני, האם היה יותר מאחד? - הרב יואל בן נון

 

 

עצת יתרו ומינוי השופטים (בין שמות לדברים)

מסכת מקראות שיעור חמישי - "הר כגיגית" למה? - הרב יואל בן נון

 

 

 

עצת יתרו ומינוי השופטים (בין שמות לדברים)

 מסכת מקראות שיעור שישי - "אנוכי ולא יהיה לך - אנוכי כדיבור - למה אנוכי ולא אני? - הרב יואל בן נון

 

 

עצת יתרו ומינוי השופטים (בין שמות לדברים)

מסכת מקראות שיעור שביעי - עשרת הדברות ושניים עשר הלאווים- הרב יואל בן נון 

 

 

עצת יתרו ומינוי השופטים (בין שמות לדברים)

 

ארץ מדיין (של יתרו) והר סיני – היכן? היכן לא ?

מסכת מקראות שיעור תשיעי - שורש התורה בבריאה או ביציאת מצרים ריה"ל מול ראב"ע - הרב יואל בן נון

מסכת מקראות שיעור שני: היכן הר סיני?   מתי בא יתרו? - הרב יואל בן נון​

כותרת סרטון

 

משפטים   

 

 

המשפט המוּתנֶה  

 

המשפט המוחלט וחוקי גוי קדוש 

 

משפטי שחרור עבד ואמה 

 

תרומה

 

אדריכלות מאיר בן אורי

 

אדריכלות תבת נח 

 

אדריכלות מהר סיני

 

אדריכלות בתורה - ארון הברית

 

 אדריכלות בתורה - המנורה

 

אדריכלות בתורה - עמודי החצר

 

 

שיעורי מקראות לפרשת משפטים הופקו בסיוע - 

                                         משפחת פרידלר - אלון שבות 

                                         משפחת סטול - טינק, ניו ג'רזי

                                         משפחת גרנית - עפרה

 

 שיעורים המשודרים של פרשת משפטים