מקראות

מהנהגת הנס להנהגת הדיבור – מעמד הר סיני, ​התגלות נודדת

 

 

 

עצת יתרו ומינוי השופטים (בין שמות לדברים)

 

עצת יתרו ומינוי השופטים (בין שמות לדברים)

 

 

עצת יתרו ומינוי השופטים (בין שמות לדברים)

 

עצת יתרו ומינוי השופטים (בין שמות לדברים)

 

 

עצת יתרו ומינוי השופטים (בין שמות לדברים)

 

 

 

עצת יתרו ומינוי השופטים (בין שמות לדברים)

 

 

 

עצת יתרו ומינוי השופטים (בין שמות לדברים)

 

ארץ מדיין (של יתרו) והר סיני – היכן? היכן לא ?

מקראות, שיעור ראשון, יתרו משה וציפורה 

 

כותרת סרטון​

כותרת סרטון

 

משפטים   

 

 

המשפט המוּתנֶה  

 

המשפט המוחלט וחוקי גוי קדוש 

 

משפטי שחרור עבד ואמה 

 

תרומה

 

אדריכלות מאיר בן אורי 

 

אדריכלות מהר סיני

 

אדריכלות בתורה - ארון הברית

 

 אדריכלות בתורה - המנורה

 

אדריכלות בתורה - עמודי החצר

 

 

שיעורי מקראות לפרשת משפטים הופקו בסיוע - 

                                         משפחת פרידלר - אלון שבות 

                                         משפחת סטול - טינק, ניו ג'רזי

                                         משפחת גרנית - עפרה

 

 שיעורים המשודרים של פרשת משפטים