מקראות

מהנהגת הנס להנהגת הדיבור – מעמד הר סיני, ​התגלות נודדת

 

 

 

עצת יתרו ומינוי השופטים (בין שמות לדברים)

 

עצת יתרו ומינוי השופטים (בין שמות לדברים)

 

 

עצת יתרו ומינוי השופטים (בין שמות לדברים)

 

עצת יתרו ומינוי השופטים (בין שמות לדברים)

 

 

עצת יתרו ומינוי השופטים (בין שמות לדברים)

 

 

 

עצת יתרו ומינוי השופטים (בין שמות לדברים)

 

 

 

עצת יתרו ומינוי השופטים (בין שמות לדברים)

 

ארץ מדיין (של יתרו) והר סיני – היכן? היכן לא ?

מקראות, שיעור ראשון, יתרו משה וציפורה 

 

כותרת סרטון​

כותרת סרטון