מקראות

 

עצת יתרו ומינוי השופטים (בין שמות לדברים)

 

 

עצת יתרו ומינוי השופטים (בין שמות לדברים)

 

ארץ מדיין (של יתרו) והר סיני – היכן? היכן לא ?

מקראות, שיעור ראשון, יתרו משה וציפורה 

 

כותרת סרטון​

כותרת סרטון

מהנהגת הנס להנהגת הדיבור – מעמד הר סיני, ​התגלות נודדת