שירת התורה

בא

וארא

שמות

משפטים

יתרו

בשלח

כי תשא

תצוה

תרומה

פקודי

ויקהל