שירת התורה

שמיני

צו

ויקרא

אחרי מות

מצורע

תזריע

בהר - בחוקתי

אמר

קדושים

פקודי

ויקהל