הספר שלפנינו בא לעמוד על משמעותם הכפולה של השבת ומועדי ישראל, המבוססים על שני יסודות: יסוד טבעי-חקלאי היונק מבריאת העולם, ויסוד לאומי-היסטורי היונק מיציאת מצרים.
כפילות זו בולטת ביחס לשבת, המופיעה בעשרת הדיברות בספר שמות (“זָכוֹר״) כמעידה על בריאת עולם הטבע, ובה בעת נזכרת בעשרת הדיברות בספר דברים (“שָׁמוֹר״) כקשורה לחירות משעבוד מצרים.
כפל היסודות חוזר ומתגלה בשלושת הרגלים, והוא קשור בטבורו גם ללוח השנה הכפול – הירח המתחדש בהיסטוריה של עם ישראל, המעובר ומתואם לעונות השנה השמשית – הוא הלוח שנשמר רק בעם ישראל.

לרכישת הספר לחץ כאן