כרך זה כולל את פרשת משפטים, וגם בה ארבעה פרקים:

  • פרשיות עבד ואמה, ובכללן דיון במאבקה של התורה בעבדות, ובהיסטוריה של העבדות, וגם במובן של 'עברי' ו'ארץ העברים' במקרא ובהיסטוריה;
  • פרשיות המשפט המותנֶה (=הקזואיסטי) תוך השוואות לדיני המזרח הקדום, וגם למשפט במדינת ישראל;
  • פרשיות המשפט המוחלט המיוחד לתורה, ובו מתחברים משפטים ומצוות;
  • פרשיות ‘ספר הברית’ עם חתימת מעמד הר סיני.

בכל פרק, ארבעת המדורים – סוגיות תורניות מובהקות במדור 'דרישה' – סוגיות לשון ומדע – ופרשנות חדשה עם סדר ומבנה במדור 'בינה'.
גם לפרשת משפטים יש 22 שיעורים מצולמים באתר העיוני של הרב יואל בן-נון, ואפשר ללמוד בספר בעזרתם.