נס קיבוץ גלויות מציב אתגר רוחני-ציוני מלכֵּד אל מול החותרים לפצל את החברה היהודית-ישראלית ל'דתיים' ול'חילוניים', כמו גם מול המטיפים ליהדות גלותית, לעומת ישראליות עם נוף מולדת אך בלי שורשים ומורשת.

הספר מבקש להתעלות מעל למחלוקות אידיאולוגיות ופוליטיות ולהעמיד את הגאולה שבתהליך הציוני עד לעצמאות ישראל במבחן העיון במקורות, כמו גם במבחן המציאות.

הספר מכיל מקראת-הגדה ליום העצמאות, הבנויה על קידוש וסדר סעודה, שירי עלייה וארץ ישראל, וסיפורן של דמויות – מנהיגים תורניים וציבוריים, מריה"ל ורמב"ן, ר' יוסף קארו ור' חיים בן עטר, עד משה מונטיפיורי וב"ז הרצל, הרב אלקלעי והרב קוק, אורי צבי גרינברג ודוד בן גוריון, שרה אהרונסון, ואם המחבר, שושנה בן-נון. כל משתתף בוחר דמות, ובוחר שיר.