קובץ מאמרים על ספר בראשית בו מנתח הרב יואל בן-נון היבטים שונים בפרשיות האבות בספר בראשית. עיוניו מדגישים מאמץ פרשני-השוואתי ויחד עם זה גם היבטים היסטוריים, סוציולוגיים ופסיכולוגיים של המקרא.

לספר נלווה מאמר מבוא על שיטתו של הרב יואל בן-נון שנכתב בידי הרב יובל שרלו.
הספר חותם בוויכוח בין המחבר לבין הרב יעקב מדן בשאלה הידועה – מדוע לא שלח יוסף שליח אל אביו? – הוויכוח מאפיין את בית המדרש ללימוד תנ"ך שצמח מכוחו של המחבר בישיבת הר עציון, ובשלוחותיה.